Ni Zhenshi Ge Tiancai (You Are A Genius) (2022) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย

0 | ทั้งหมด 16 ตอน | ปี 2022

Ni Zhenshi Ge Tiancai (You Are A Genius) (2022) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย

มีทวีปตะวันตกและทวีปตะวันออกในอีกโลกหนึ่ง ทางตอนเหนือของทวีปตะวันตกเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่า Snow Mountain ลึกลับ ในขณะที่ทางใต้ถูกครอบครองโดยอาณาจักร Great Qin เวทมนตร์เป็นแหล่งพลังงานในโลก ด้วยพลังแห่งเวทมนตร์ จักรวรรดิ Great Qin เอาชนะศัตรูนับไม่ถ้วน เอาชนะภัยพิบัติ และสร้างโลกอารยะที่เจริญรุ่งเรือง ตอนนี้เด็กหนุ่มที่มีพลังพิเศษจากทางเหนือเริ่มฝึกฝนเวทย์มนตร์ในทวีปใต้

เผื่อคุณอาจจะชอบ