Uncle from Another World

7.7 | ทั้งหมด 13 ตอน | ปี 2022

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2017… หลังจากโดนรถบรรทุกชนเมื่อตอนอายุ 17 ปี จู่ๆ น้าของทาคาฟุมิก็ฟื้นจากอาการโคม่าที่ยาวนานถึง 17 ปี ทาคาฟุมิไปเยี่ยมน้าที่โรงพยาบาลและพบว่าเขาพูดพึมพำโดยที่ไม่มีใครเข้าใจ และบอกว่าตัวเองมาจากอีกโลกหนึ่งที่ชื่อว่า “แกรนบาฮามัล” …ดูท่าคุณน้าจะเสียสติไปซะแล้ว ทาคาฟุมินิ่งอั้น แต่น้าของเขาก็ยังพิสูจน์โดยการร่ายเวทมนตร์ให้เห็นว่าตัวเองมาจากอีกภูมิหนึ่งจริงๆ ทาคาฟุมิไม่มีญาติที่ไหนให้พึ่งพาได้อีกและตัดสินใจว่าจะใช้พลังของน้าหาเลี้ยงชีพ เขาจึงพาน้าไปอยู่ด้วยในอพาร์ตเมนต์เดียวกัน

เผื่อคุณอาจจะชอบ