Lupin the Third ลูแปงที่3 Part 6

8 | ทั้งหมด 300 ตอน | ปี 2022

Lupin the Third ลูแปงที่3 Part 6

Arsene Lupin III เป็นหลานชายของจอมโจร Arsene Lupin ด้วยเพื่อนร่วมงานของเขา Daisuke Jigen และ Goemon Ishikawa XIII และความรักที่เขาสนใจ Fujiko Mine เขาดึงการปล้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลออกมาในขณะที่หลบหนีจากการจับกุมของสารวัตร Koichi Zenigata .

เผื่อคุณอาจจะชอบ