SS1 Stand Alone Complex  26 ตอนจบ SS2 2nd Gig 26 ตอนจบ เลือกซีซันในช่อง Season

Ghost in the Shell Stand Alone Complex SS1-2 โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ สแตนด์ อโลน คอมเพล็กซ์ ซีซัน1-2 ซับไทย

8.2 | ทั้งหมด 52 ตอน | ปี 2002

Ghost in the Shell Stand Alone Complex SS1-2 โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ สแตนด์ อโลน คอมเพล็กซ์ ซีซัน1-2 ซับไทย

ในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษยชาติได้ก้าวไปสู่สภาวะที่สามารถปลูกถ่ายร่างกายจากเนื้อสู่เครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งทางกายภาพและทางไซเบอร์เนติกส์และทำให้เส้นแบ่งระหว่างสองโลกพร่ามัว อย่างไรก็ตาม อาชญากรยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนำไปสู่อาชญากรรมใหม่ๆ และบางครั้งอาจเป็นอาชญากรรมที่อันตรายมาก เพื่อตอบสนองต่อวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งมาตรา 9 ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจปฏิบัติการอิสระซึ่งจัดการกับอาชญากรรมที่มีความละเอียดอ่อนสูงดังกล่าว

นำโดย Daisuke Aramaki และ Motoko Kusanagi แผนกที่ 9 จัดการกับอาชญากรรมดังกล่าวในขอบเขตทางสังคมทั้งหมด ซึ่งมักจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญหน้ากับแฮ็กเกอร์ระดับ A คนใหม่ที่มีฉายาว่า “The Laughing Man” ทีมต้องตกอยู่ในเกมแมวจับหนูสุดอันตราย ตามรอยแฮ็กเกอร์ที่ทิ้งรอยไว้ในญี่ปุ่น

Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex
Synonyms: Ghost in the Shell SAC, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
Japanese: Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex
Type: ANIME
Episodes: 26
Status: Finished Airing
Aired: Oct 1, 2002 to Oct 1, 2003
Premiered: Fall 2002
Shoten, Nippon Television Network
Licensors: Bandai Entertainment, Manga Entertainment
Studios: Production I.G
Source: Manga
Genres: Action, Award Winning, Sci-Fi
Themes: Adult Cast, Detective, Mecha, Military
Demographic: Seinen
Duration: 25 min. per ep.
Rating: R – 17+ (violence & profanity)

เผื่อคุณอาจจะชอบ