Back Arrow (2021) แบล็ค แอร์โรว์ [END]

7.7 | ทั้งหมด 24 ตอน | ปี 2021

Back Arrow (2021) แบล็ค แอร์โรว์

ลิงกาลินด์เป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยกำแพง กำแพงครอบคลุม ปกป้อง เพาะปลูก และหล่อเลี้ยงแผ่นดิน วันหนึ่งในเมือง Edger หมู่บ้านในเขตชานเมืองของ Lingalin ชายลึกลับชื่อ Back Arrow ได้ปรากฏตัวขึ้น Arrow สูญเสียความทรงจำ แต่เขาอ้างว่าทั้งหมดที่เขารู้คือ “ฉันมาจากนอกกำแพง”

เผื่อคุณอาจจะชอบ