Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Unato 3 (2019) ซอมบี้ปราการเหล็ก สมรภูมิอูนาโตะ 3

7.1 | ปี 2019

Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Unato 3 (2019) ซอมบี้ปราการเหล็ก สมรภูมิอูนาโตะ 3

ครึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ในซีรีส์ “Kabaneri of the Iron Fortress” ทีมงานพยายามทวงปราสาท Unato กลับคืนมา

เผื่อคุณอาจจะชอบ