Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Unato 2 (2019) ซอมบี้ปราการเหล็ก สมรภูมิอูนาโตะ 2

6 | ปี 2017

Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Unato 2 (2019) ซอมบี้ปราการเหล็ก สมรภูมิอูนาโตะ 2

ครึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ในซีรีส์ “Kabaneri of the Iron Fortress” ทีมงานพยายามทวงปราสาท Unato กลับคืนมา

เผื่อคุณอาจจะชอบ