Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Unato 1 (2019) ซอมบี้ปราการเหล็ก สมรภูมิอูนาโตะ 1

6.5 | ปี 2016

Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Unato 1 (2019) ซอมบี้ปราการเหล็ก สมรภูมิอูนาโตะ 1

ครึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ในซีรีส์ “Kabaneri of the Iron Fortress” ทีมงานพยายามทวงปราสาท Unato กลับคืนมา

เผื่อคุณอาจจะชอบ