Code Geass The Movie 1 (2017) Lelouch of the Rebellion – Initiation

6.722 | ปี 2017

Code Geass The Movie 1 (2017) Lelouch of the Rebellion – Initiation

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในละคร 3 ภาคที่รีเมคจาก 2 ซีซั่นแรกของอนิเมะผู้ปกครอง

เผื่อคุณอาจจะชอบ